Debata w PTVR2018-09-29

26 września odbyła sie pierwsza debata wyborcza kandydatów na burmistrza Dębicy. Debata nie była co prawda emitowana na żywo, nagranie będzie można zobaczyć już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR oraz na stronie internetowej www.ptvr.pl. W debacie udział wzięło czterech kandydatów: Tomasz Gorczyca - kandydat KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki oraz panowie: Mateusz​ Kutrzeba, Piotr Michoń i Mariusz Szewczyk.
Sama debata w moim odczuciu była bardzo merytoryczna, w części tematów opinie były bardzo zgodne, w części jednak pomysły często okazywały sie być zupełnie przeciwstawne.
Tematyka debaty była bardzo szeroka: począwszy od spraw gospodarczych aż po kulturę i sport. Szczegóły będzie można poznać w momencie emisji debaty.
To, na co chciałem zwrócić uwagę, i co wybrzmiało w debacie, to różnice w mojej ocenie sytuacji i w moich propozycjach na tematy dotyczące perspektyw młodych ludzi.
O ile kwestie programu mieszkanie plus, zmian w edukacji, służbie zdrowia nie budziły większych kontrowersji, to już np. kwestia rozwoju sportu tak. Wyczuwam brak zainteresowania sportem zawodowym w Dębicy. Jest to dla mnie niezrozumiałe, ilość dzieci i młodzieży uprawiająca przeróżne dyscypliny sportowe jest ogromna. Tym bardziej więc odtworzenie sportu zawodowego uważam za konieczne.
Jedną z moich propozycji jest przekazanie jeszcze w sezonie 2018/2019 kwoty 300 tysięcy złotych na wsparcie tego klubu piłkarskiego, który będzie sportowo i organizacyjnie na wyższym poziomie, a przekazane wsparcie pozwoli na awans tego klubu do 3 ligi.
Początkowa pomoc miasta jest niezbędna, jako gospodarze miasta musimy pokazać, że nam zależy na sporcie, że zmienia sie wreszcie podejście. Kolejnym etapem będzie wspólne spotkanie z firmami z powiatu dębickiego, ale myślę, że nie tylko z terenu powiatu. Opracowanie planu na kolejne lata, tak, by połączyć kolejne sezony rozgrywkowe z kolejnymi awansami, budową stadionu piłkarskiego spełniającego wymogi licencyjne, zaangażowaniem w proces rozwoju byłych piłkarzy i trenerów z naszego powiatu i współpracę miasta ze sponsorami i władzami klubu.
Ten sam schemat musimy wprowadzić w kolejnych dyscyplinach: zapasy, siatkówka, hokej, boks, lekkoatletyka, pływanie itd. Pomoc miasta, wsparcie sponsorów, długofalowy plan rozwoju. Młodzi ludzie muszą mieć szansę realizacji swoich marzeń, muszą mieć szansę kontynuować sportowe kariery na miejscu. Obecnie jest tak, że wiek 16-18 lat oznacza koniec marzeń, sporadycznie tylko udaje sie komuś wybić na arenie ogólnopolskiej. Dębica tej szansy nie daje.
Kolejny temat, na którym bardzo mi zależy, to przeorganizowanie formuły Dni Dębicy, ożywienie dębickiego rynku w różnych porach roku, przebudowę rynku, zamknięcie części rynku w strefę zamkniętą dla ruchu. Pora wyciągnąć Dębicę ze strefy ciszy i ciemności, ale też przyciągnąć do Dębicy gości spoza. Lokalne firmy z pewnością odżyłyby, gdyby w mieście było więcej ludzi korzystających z bogatszej oferty kulturalno - rozrywkowej.
Tereny zielone, nasadzenia drzew w każdym możliwym miejscu, uporządkowanie parków, skwerów, nowe place zabaw, skatepark z prawdziwego zdarzenia, park linowy, zewnętrzne siłownie. Ale też kosze na śmieci, zwiększona częstotliwość ich opróżniania, większa ilość kamer i częstsza obecność straży miejskiej. Poza tym estetyka miasta, przebudowa rynku, remont wizerunkowych budynków, współpraca z samorządami w temacie rozwoju szeroko rozumianej turystyki, promocji regionu, więcej miejsc parkingowych, ale też nacisk na budowę nowych dróg w mieście.
Tematy dotyczące rozwoju miasta, nowych terenów inwestycyjnych, dodatkowych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych: środki unijne oraz środki rządowe: na pewno połączenie miasta z gminą Dębica. Wyrywanie poszczególnych miejscowości skończy się wojną i przeciągnie sie na wiele lat, choć wiadomo, że tereny w gminie Żyraków lub też kilka miejscowości z gminy Dębica byłyby idealnym miejscem na przyciągnięcie inwestorów lub też pod budownictwo wielorodzinne. Ale to właśnie wspólne połączenie z gminą Dębica da największe korzyści materialne, dodatkowe dotacje, niemałe, oszczędności z racji likwidacji dublującej się administracji.
Budowa dworca autobusowego, zakup nowych autobusów, poszerzenie oferty MKS o kursy do miejscowości w całym powiecie dębickim, nowa sieć połączeń i rozszerzony rozkład jazdy to z racji obecnego stanu komunikacji w mieście i powiecie kolejny priorytet.
Promocja miasta, pozytywny wizerunek poparty sukcesami sportowymi, atrakcyjne wydarzenia kulturalne, wzrost prestiżu miasta z racji podniesienia jego rangi (miasto 70- tysięczne) z pięciokrotnie większą powierzchnią, nowe tereny inwestycyjne, rozwój budownictwa, jakość komunikacji, zwiększenie budżetu miasta.
Z racji wieloletnich zaległości, słabych wyników Dębicy w rankingach dotyczących zmian społeczno - gospodarczych, wyludniania się miasta, migracji młodych ludzi, koniecznością jest podjęcie bardzo dużych zmian w zarządzaniu miastem. Wdrożenie innowacyjnych pomysłów, skupienie się na tworzeniu perspektyw dla młodych ludzi i zapewnienie wszystkim mieszkańcom komfortu pracy, wypoczynku, samorealizacji musi nastąpić jak najszybciej.
Nie mamy złudzeń, że pozostały komitety wyborcze są w stanie ruszyć Dębicę do przodu. Miały ku temu i czas i możliwości, mają i miały swoich przedstawicieli w radzie miasta, miejskich spółkach, W tej i w poprzednich kadencjach. Miały większość w radzie miasta, decyzje należały do nich. Więc słabo dziś wygląda obiecywanie rozwiązania problemów, za któe tak naprawdę ponosi sie odpowiedzialność. Za błędne decyzje, ale też za brak zaangażowania i brak chęci.
21.10.2018 podejmiemy wspólnie decyzję, w jakim kierunku ma iść Dębica. Nie warto nie iść na wybory, nie warto też po raz kolejny przekazywać swojego zaufania osobom, które już w przeszłości to zaufanie nadszarpnęły. Świat się zmienia, idzie do przodu, Dębica stoi w miejscu, a więc tak naprawdę pogłębiają się dysproporcje z roku na rok. Albo zmiany albo dalsza stagnacja. Nie ma innej alternatywy niż rozwój na bazie dobrych pomysłów. A takie ma tylko Pomysł na Dębice oraz na powiat dębicki.

Tomasz Gorczyca
kandydat KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki w wyborach na burmistrza Dębicy

 

zdjęcie: strona https://www.facebook.com/ptvrdebica/

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko: Tomasz Gorczyca

Rok urodzenia: 1979

Miejsce urodzenia: Dębica

Wykształcenie: wyższe: kierunek socjologia, specjalizacja: praca socjalna (Uniwersytet Rzeszowski), średnie: technikum budowlane (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy), Dale Carnegie Training Poland

Zawód wykonywany: kierownik sprzedaży w sieci sklepów budowlanych

Kontakt mailowy: tomaszgorczyca1979@gmail.com

Konto na facebooku:

https://www.facebook.com/TomaszGorczyca1979 

Strona Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki:

www.pomyslnadebice.pl

 funkcjonowanie strony internetowej oraz publikowane materiały zostały sfinansowane ze środków KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Tomasz Gorczyca