Kandydujemy !!!2018-09-29

WSPÓLNY POMYSŁ. WSPÓLNY SUKCES.
Zarejestrowaliśmy listy kandydatów w wyborach samorządowych zaplanowanych na 21.10.2018 we wszystkich okręgach do rady miasta Dębica oraz do rady powiatu dębickiego.
To, co nas odróżnia od innych komitetów, to fakt, że jesteśmy najmłodszym komitetem wyborczym zarówno w samej Dębicy, jak i w powiecie dębickim. Stawiamy na ludzi bezpartyjnych, w naszym gronie nie ma osób należących do żadnej partii politycznej, choć oczywiście pozyskaliśmy poparcie kilku ważnych ogólnopolskich partii i ruchów społecznych - tych, które nigdy nie zasiadały w ławach rządowych. Stawiamy w dużym stopniu na ludzi młodych, ale chcemy też wykorzystywać doświadczenie, łączyć zapał z rozsądkiem.
Zamierzamy radykalnie zmienić Dębicę oraz powiat dębicki, nasze zaufanie do osób sprawujących do tej pory władzę wyczerpało się. Nas interesuje perspektywa życia inna, niż ta, którą obecnie widzimy. Okres degradacji i marazmu kończy się.
Dla statystyki zobrazujemy średnią wieku kandydatów poszczególnych komitetów, by uzmysłowić Wam mieszkańcy, jaki wybór stoi przed Wami. Wybór pomiędzy ludźmi z czystą kartą, ludźmi wkurzonymi na obecne układy, a ludźmi, którzy ponoszą odpowiedzialność za sytuację Dębicy i powiatu w ostatnich niemal 30 latach. Bo skoro rządzili (zmieniając tylko szyldy i konfiguracje), to ponoszą odpowiedzialność za to co zrobili lub też zaniechali. Jeśli uważamy, że rozwój Dębicy i powiatu nas nie zadowala, a tak jest, to znaczy, że najwyższa pora zakończyć ten mierny pokaz bezradności i żerowania na naszym zaufaniu.

Kandydaci do rady miasta Dębica:
KWW Mariusza Szewczyka - średnia wieku 49 lat
KW Prawo i Sprawiedliwość - 44 lata
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej - 49 lat
KWW Koalicja Obywatelska Ziemi Dębickiej - 54 lata
KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki - 39 lat

Kandydaci do rady powiatu dębickiego:
KW Polskie Stronnictwo Ludowe - 51 lat
KW Prawo i Sprawiedliwość - 50 lat
KWW Ruch Integracji Społecznej - 50 lat
KWW Powiat dębicki - 46 lat
KWW Koalicja Obywatelska Ziemi Dębickiej - 46 lat
KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej - 52 lata
KWW Samorząd Powiatowy - 49 lat
KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki - 29 lat

I żeby była jasność. Tu nie chodzi o to, że ze względu na wiek zamierzamy wprowadzać jakąkolwiek dyskryminację. Proszę spojrzeć na nazwiska kandydatów z innych komitetów - te same twarze od lat, często enta kadencja w samorządzie. My oczekujemy pozytywnych zmian, a pierwszą z nich jest postawienie na ludzi młodych i na ludzi nie związanych z obecnymi władzami. Pamiętajcie, że gra idzie o naszą wspólną przyszłość i o perspektywy życia. Pokolenie lat 70, 80, 90 tej przyszłości i perspektyw w Dębicy w dużej mierze nie znalazło. Ktoś za to ponosi odpowiedzialność. Warto więc zacząć konkretnie myśleć o kolejnych latach i kolejnych pokoleniach. Ale też dać szansę powrotu Tym, którzy musieli Dębicę opuścić.

Komitet Wyborczy Wyborców POMYSŁ NA DĘBICE ORAZ NA POWIAT DĘBICKI

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko: Tomasz Gorczyca

Rok urodzenia: 1979

Miejsce urodzenia: Dębica

Wykształcenie: wyższe: kierunek socjologia, specjalizacja: praca socjalna (Uniwersytet Rzeszowski), średnie: technikum budowlane (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy), Dale Carnegie Training Poland

Zawód wykonywany: kierownik sprzedaży w sieci sklepów budowlanych

Kontakt mailowy: tomaszgorczyca1979@gmail.com

Konto na facebooku:

https://www.facebook.com/TomaszGorczyca1979 

Strona Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki:

www.pomyslnadebice.pl

 funkcjonowanie strony internetowej oraz publikowane materiały zostały sfinansowane ze środków KWW Pomysł na Dębicę oraz na powiat dębicki

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Tomasz Gorczyca